Komunikadu Imprensa / Press Release
May 30

Timor-Leste: Governu foun tenke kumpri ninia responsabilidade hanesan autoridade responsavel hodi promove no proteze direitu umanus iha nasaun ne’e

(Jakarta/Dili/Bangkok, 28 Maiu 2018) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), hamutuk ho ninia membru lokál sira JSMP (Judicial System Monitoring Program no Asosisaun HAK apela ba Aliansa Mudansa ba Progresu, ne’ebé antes ne’e koñese ho naran Aliansa Maioria Parlamentár ka AMP, hanesan partidu vensendor iha eleisaun ne’ebé hala’o ona iha fulan Maiu 2018, atu kumpri sira ninia promesa hodi promove no proteze direitu umansu iha nasaun ne’e.

Tetum PDF
English PDF

Vaikka jotkut ihmiset saavat haittavaikutuksia, suurin osa heistä katsoo hyötyvänsä stratterasta. Emme ole lääkäreitä, emme voi siinä mielessä auttaa, mutta voimme Levitra-annostukset kertoa oman kokemuksen.